Pentru că avem multe de spus!

.

Lista posturilor scoase la concurs de spital nu se mai termină


Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, de:

 1. asistentă medicală principală – Bloc Operator;
 2. asistentă medicală – Ambulatoriu Endoscopie digestivă;
 3. îngrijitoare la Bloc Operator;
 4. îngrijitoare la Centrul de Sănătate Mintală;
 5. îngrijitoare la Boli infecțioase.

spital

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistentă medicală principală – Bloc Operator:
  • nivelul studiilor – studii medii/postliceale;
  • grad principal;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani vechime
 • asistentă medicală – Ambulatoriu Endoscopie digestivă:
  • nivelul studiilor – studii medii/postliceale;
  • curs de endoscopie digestivă;
  • vechime necesara ocupării postului – 6 luni.
 • îngrijitoare la Bloc Operator:
  • nivelul studiilor – studii medii;
  • vechime necesară ocupării postului – nu se solicită.
 • îngrijitoare la Centrul de Sănătate Mintală:
  • nivelul studiilor – studii medii;
  • vechime necesară ocupării postului – nu se solicită.
 • îngrijitoare la Boli infecțioase:
  • nivelul studiilor – studii medii;
  • vechime necesara ocupării postului – nu se solicită.

Zilele Fagarasului 2019

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • asistentă medicală principală – Bloc Operator:
  • 27 august 2019, ora 09.00: proba scrisă;
  • 30 august 2019, ora 09.00: proba practică;
  • 04 septembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.
 • asistentă medicală – Ambulatoriu Endoscopie digestivă:
  • 27 august 2019, ora 12.00: proba scrisă;
  • 30 august 2019, ora 12.00: proba practică;
  • 04 septembrie 2019, ora 12.00: proba interviu.
 • îngrijitoare la Bloc Operator:
  • 27 august 2019, ora 11.00: proba scrisă;
  • 30 august 2019, ora 11.00: proba practică;
  • 04 septembrie 2019, ora 11.00: proba interviu.
 • îngrijitoare la Centrul de Sănătate Mintală:
  • 27 august 2019, ora 13.00: proba scrisă;
  • 30 august 2019, ora 13.00: proba practică;
  • 04 septembrie 2019, ora 13.00: proba interviu.
 • îngrijitoare la Boli infecțioase:
  • 27 august 2019, ora 14.00: proba scrisă;
  • 30 august 2019, ora 14.00: proba practică;
  • 04 septembrie 2019, ora 14.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure”, Strada Ghioceilor, nr. 1, Făgăraş, judeţul Braşov, telefon 0268/212.521., interior 1006.

Recent, ziarul nostru a publicat alte posturi scoase la concurs de unitatea spitalicească, pe care le puteţi vedea AICI (click).

STIHL
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.