Pentru că avem multe de spus!

.

Post liber la Primăria Cârţa. Se cere vechime de 10 ani!


Primăria Comunei Cârţa, judeţul Sibiu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior.

Carta

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare în ştiinţe economice şi master;
 • vechime 10 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 septembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 27 septembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției şi vor conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Cârţa, str. Principală nr. 23, judeţul Sibiu, de telefon 0269/521.101.

Candidaţii care vor să aplice pentru acest post şi provin din Făgăraş trebuie să ştie că distanţa dintre localitatea de domiciliu şi cea de serviciu este de 35 km. 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *