Post scos la concurs de Primăria Mândra


Primăria Comunei Mândra organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de guardCompartiment Administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii sau gimnaziale;
 • nu se solicită vechime în specialitate pentru ocuparea postului

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 29 noiembrie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Mândra, nr. 364, judeţul Braşov, telefon 0268/247.618.

 One thought on “Post scos la concurs de Primăria Mândra

 1. constantin ionescu

  Ce fel de parcare este aratata in poza?Este parcarea privata a lui Taflan? Noroc cu trecerea de pietoni din apropiere,loc de ocolire ,sa nu primeasca amenda de la politia locala!

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.