Pentru că avem multe de spus!

.

Postul de șef al al Poliției Făgăraș rămâne în interimat până în vară


Politia FagarasDupă ieșirea la pensie a fostului comandant al Poliției Făgăraș, cms. șef Ovidiu Stroia, această funcție a fost ocupată prin împuternicire de adjunctul Poliției Făgăraș, comisar de poliție Zară Adrian-Ion.

Ziarul ,,Salut Făgăraș” a solicitat Inspectoratului Județean de Poliție Brașov detalii referitoare cu privire la organizarea concursului pentru acest post.

În răspunsul primit de la oficialii IPJ se arată următoarele: ,,În prezent, funcția în cauză este ocupată, prin împuternicire, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data de 1.02.2018, de titularul postului de adjunct al șefului Poliției municipiului, comisar de poliție Zară Adrian-Ion. Organizarea concursului pentru ocuparea funcție de ,,șef poliție municipiu III se va face cu respectarea prevederilor art. 14 din OUG nr. 90/2017.

Art. 14.

(1) Începând cu 1 ianuarie 2018, până la 31 decembrie 2018, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și pentru cele a căror ocupare a fost deja aprobată de Guvern prin memorandum se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ordonatorii de credite pot aproba ocuparea unui procent de maximum 50% din totalul posturilor ce se vor vacanta după data de 1 ianuarie 2018, numai în condițiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în ședința Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice prevăzute la alin. (1), cu justificarea necesității și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget.

Din analiza textelor legale rezultă că, la solicitarea IGPR, Guvernul poate da undă verde pentru organizarea concursului pentru acest post, la finalul perioadei de interimat. Condiția principală ce trebuie îndeplinită este să existe cheltuieli de personal aprobate care să poată suporta salarizarea acestei funcții.

,,La nivelul conducerii Inspectoratului Județean de Poliție Brașov sunt efectuate periodic analize cu privire la oportunitatea ocupării podturilor vacante sau temporar vacante  din cadrul unității, iar acestea se materializează prin întocmirea unor note de fundamentare ce sunt promovate conducerii Inspectoratului General  al Poliției Române, pentru a dispune în consecință, se mai arată în adrespa primită de la IPJ Brașov.

Fostul comandant al Poliției Făgăraș a stat pe acest post 8 ani. Adjunctul său a preluat această funcție, în interimat, la începutul lunii februarie a.c. și o va exercita până la începutul lunii august a.c.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *