Pentru că avem multe de spus!

.

Primăria Făgăraş caută lăcătuşi mecanici


Primăria Municipiului Făgăraş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

 1. muncitor calificat, grad I;
 2. muncitor calificat, grad II.

primaria fagaras 2019

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor calificat, grad I:
  • studii medii – școală profesională/liceu;
  • curs de calificare în meseria de lăcătuș mecanic;
  • vechime în muncă – minimum 6 ani.
 • muncitor calificat, grad II:
  • studii medii – școală profesională/liceu;
  • curs de calificare în meseria de lăcătuș mecanic;
  • vechime în muncă – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 august 2019, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 03 septembrie 2019, ora 10.00: proba practică;
 • 05 septembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Făgăraş, Județul Braşov şi la telefon: 0268/211.313, interior 131.

STIHLLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.