Pentru că avem multe de spus!

.

Se angajează tractorişti şi muncitori necalificaţi


Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bubalinelor Șercaia (S.C.D.C.B. Șercaia) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 2 posturi de tractorist în cadrul Biobazei animale și vegetale;
 • 3 posturi de muncitor necalificat I în cadrul Biobazei animale și vegetale.

tractorist

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • 2 posturi de tractorist în cadrul Biobazei animale și vegetale:
  • studii medii în domeniul agricol;
  • vechime în domeniul postului de minimum un an;
  • permis de conducere categoriile B, C;
  • cunoștințe tehnice de mecanică agricolă.
 • 3 posturi de muncitor necalificat I în cadrul Biobazei animale și vegetale:
  • studii medii/generale;
  • cunoștințe și experiență în domeniul creșterii animalelor (bovinelor) de minimum 6 luni.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 august 2019, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 august 2019, ora 10:00: proba practică;
 • 05 august 2019, ora 14:00: proba interviu.

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bubalinelor Șercaia, (S.C.D.C.B. Șercaia), cu sediul în Șercaia, Strada Câmpului nr. 2, județul Brașov, telefon 0268.245.890, e-mail scdcb.sercaia@asas.ro.

 Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.