Pentru că avem multe de spus!

.

some text

Se caută cititor/încasator la ,,Apă” în Viştea


Consiliul Local Viștea – Serviciul Apă-Canal, din Viștea de Jos organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de cititor/încasator.

Vistea de Jos

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • vechime – 3 ani (pe un post similar constituie avantaj);
 • abilități de comunicare;
 • seriozitate;
 • responsabilitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iulie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • 09 iulie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare la sediul din Viștea de Jos, Str. Principală nr. 132, județul Brașov, telefon 0738/790.063.

Acest post a mai fost scos la concurs şi în luna februarie a.c.

purolite
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.