Pentru că avem multe de spus!

.

Se caută părinte social la Complexul de Servicii Făgăraş


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Asistent social debutant S, 1 post, absolvenți ai învățământului superior diplomă de licență în domeniul Asistenței socialei, aviz de exercitare a profesiei cu treapta de competentă debutant, la Centrul de Plasament ”Casa” Ioana Rupea;
 • Asistent medical PL, 1 post, absolvenți ai învătământului sanitar postliceal, certificat de membru OAMMR valabil, la Complexul de Servicii Hărman;
 • Părinte social G, 9 posturi, absolvenți școală generală, astfel:
  • 1 post la Complexul de Servicii Tărlungeni,
  • 2 posturi la Complexul de Servicii „Măgura” Codlea,
  • 3 posturi la Complexul de Servicii Brădet,
  • 1 post la Centrul de Plasament ”Casa Ioana” Rupea,
  • 1 post la Complexul de Servicii Piatra Craiului,
  • 1 post la Complexul de Servicii Făgăraș;
 • Educator S, 2 posturi, absolvenți ai învățământului superior cu diploma de licență în specialitate socio-umană, 6 luni vechime în specialitate, la Complexul de Servicii Tărlungeni și Centrul de Plasament ”Sfântul Stelian” Ghimbav;
 • Educator S principal, 1 post, absolvenți ai învățământului superior cu diploma de licență în specialitate socio umană, 4 ani vechime în specialitatea studiilor, la Centrul de Plasament ”Sfântul Stelian” Ghimbav
 • Instructor de educație M, 9 posturi, absolvenți de studii medii cu diplomă de bacalaureat, 6 luni vechime în câmpul muncii, astfel:
  • 2 posturi la Complexul de Servicii Săcele,
  • 1 post la Complexul de Servicii Tărlungeni,
  • 2 posturi la Complexul de Servicii Brădet,
  • 1 post la Centrul de Plasament ”Casa Ioana” Rupea,
  • 2 posturi la Complexul de Servicii Piatra Craiului,
  • 1 post la Complexul de Servicii Timiș;
 • Muncitor calificat G, 1 post, absolvenți de școala generală sau profesională, curs de calificare, la Complexul de Servicii Tărlungeni;
 • Muncitor necalificat G, 1 post, absolvenți școala generală, Complexul de Servicii Timiș
 • Asistent maternal profesionist, 2 posturi, atestat de exercitare a profesiei de asistent maternal profesionist

parinte social

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 iulie 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 26 iulie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 6, telefon: 0268/417.100, interior 105.

Foto: arhivă
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *