Pentru că avem multe de spus!

.

Se caută şef pentru secţia Conservare a Muzeului ,,Valer Literat”


Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer Literat” organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de şef Secţie Conservare – Restaurare, grad II.

muzeu

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă ştiinţe umaniste – istorie, master în domeniu conservării patrimoniului cultural naţional;
 • perfecţionare în domeniul conservării patrimoniului cultural naţional;
 • experienţă în domeniul conservării, evidenţei, gestiunii şi valorificării patrimoniului cultural naţional – minimum 6 ani;
 • cunoştinţe foarte bune de operare PC;
 • cunoaşterea unei limbi străine;
 • lucru în echipă, disponibilitate de a desfăşura ocazional program prelungit.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 mai 2018, ora 10.00 proba scrisă;
 • 18 mai 2018, ora 10.00 proba interviu.

Dosarele de înscriere vor conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul Muzeului Ţării Făgăraşului „Valer Literat”, str. Mihai Viteazul nr. 1, Judeţul Braşov, telefon 0768/186.571, e-mail muzeufagaras@yahoo.com.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *