Pentru că avem multe de spus!

.

Se caută un asistent social pentru Cantina de ajutor social


Direcția de Asistență Socială Făgăraș organizează examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante, de asistent social – personal contractual din cadrul Biroului servicii, strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu asociațiile și fundațiile – Cantina de ajutor social.

Cantina de Ajutor Social

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în asistență socială;
 • avizul de exercitare a profesiei de asistent social;
 • vechime în muncă – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 martie 2020, ora 16.30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 martie 2020, ora 10.00 – proba practică – Cantina de ajutor social;
 • 19 martie 2020, ora 10.00 – proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Asistență Socială Făgăraș, judeţul Brașov, telefon: 0268/214.998.

 Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.