Pentru că avem multe de spus!

.

Se caută un auditor intern


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului – Țara Făgărașului, cu sediul în Vîștea de Jos, Str. Principală, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante de:

• auditor intern -1 post

Primaria Vistea

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență in domeniul financiar-contabil;
 • fără condiții de vechime,
 • cunoștințe de operare PC – Word, Excel, Power Point,
 • capacitate de analiză și sinteză,
 • bune abililități de comunicare;
 • disponibilitatea de deplasare în teren.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 30 septembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se pot obține la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului – Țara Făgărașului, cu sediul în Vîștea de Jos, Str. Principală nr. 132, Județul Brașov, telefon 0786.935,987, fax 0268.247.303. e-mail tara.fagarasului@yahoo.com.

catering comana
One thought on “Se caută un auditor intern

 1. constantin ionescu

  Era cazul sa fie restaurata,ne mandrim cu cetatea noastra. In regimul groaznic,iti era frica si sa treci pe langa cetatea pe care “unii’ au transformat-o in constructia de CHINURI…..Odihna vesnica celor ce au sfarsit in chinuri in aceasta cetate!

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.