Se caută un controlor de bilete pentru Serviciul Public de Transport al Făgărașului


Primăria Municipiului Făgăraş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de controlor bilete, din cadrul Serviciului de Transport Public Local al Municipiului Făgăraș.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii/școală profesională/liceu, cu diplomă;
 • vechime în muncă – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 februarie 2021, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 februarie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 19 februarie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Concursul se va organiza la sediul S.T.P.L. Făgăraș.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Făgăraş, Județul Braşov, precum şi la telefon: 0268/211.313.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.