autostrada

Teritoriul pe care trece traseul autostrăzii Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea se află pe raza a şase judeţe: Braşov, Sibiu, Mureş, Cluj, Sălaj, Bihor.

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei precum şi principalii indicatori tehnico-economici au fost aprobaţi prin Hotărârea Guvernului nr. 1363 din 18 noiembrie 2003.

Faţă de Studiul de fezabilitate iniţial, mai sunt necesare revizuiri tehnice legate de:

  • Lungimea autostrăzii s-a stabilit la 416 km, rezultaţi din măsurătorile topografice de detaliu, faţă de 415 km estimaţi la SF;
  • Sistemul rutier a fost dimensionat şi verificat în baza traficului recenzat în anul 2010 cu perspectiva de evoluţie pentru 30 ani pentru 180,45 km la Subsecţiunile 1C2 Târgu Mureş – Ungheni şi drum de legătură 4,5 km, 1C3 Ungheni – Ogra, 3A1 Gilău – Nădăşelu, 3A2 Nădăşelu – Mihăieşti, 3B1 Topa Mică – Zimbor, 3B2 Zimbor – Poarta Sălajului, 3B3 Poarta Sălajului – Zalău, 3B4 Zalău – Nuşfalău, 3B5 Nuşfalău – Suplacu de Barcău, 3C1 Suplacu de Barcău – Chiribiş, 3C2 Chiribiş – Biharia şi 3C3 Biharia – Borş, cu îmbunătăţiri ale straturilor de formă, faţă de structura dimensionată la SF-ul iniţial”, arată documentul.
  • De asemenea, sistemul rutier a fost dimensionat şi verificat în baza traficului recenzat în anul 2015 pentru 37,2 km Subsecţiunile 2A1 Ogra – Iernut, 2A2 Iernut – Cheţani şi 2A3 Cheţani – Câmpia Turzii, cu îmbunătăţiri ale straturilor de formă, faţă de structura dimensionată la Studiul de fezabilitate iniţial.
  • Pentru traversarea Munţilor Meseş s-a adoptat soluţia tehnică de tunel pentru înlocuirea debleelor adânci de aproximativ 42 m si 120 m lăţime la altitudine de peste 504 m prevăzute în Studiul de Fezabilitate din anul 2003, având în vedere impactul deosebit asupra mediului, calitatea proastă a solului şi măsurile ample de consolidare şi stabilizare ale soluţiei iniţale.
  • Mai mult, pentru evitarea şi prevenirea riscurilor, în tuneluri se prevăd dotări şi echipamente specifice pentru ventilare, stingere incedii şi pentru evacuare în caz de urgenţă.

Faţă de Studiul de Fezabilitate iniţial, traseul autostrăzii a suferit modificări, pe Secţiunea 1A Braşov – Făgăraş, Secţiunea 1C Sighişoara – Ogra, Secţiunea 2A Ogra – Câmpia Turzii, Secţiunea 3A Gilău – Mihăieşti, Secţiunea 3B Topa Mică – Suplacu de Barcău.

În prezent, stadiul autostrăzii este următorul: sunt daţi în circulaţie 74,95 km constând în următoarele tronsoane: Subsecţiunea 1C3: Ungheni – Ogra (km 4+500 – km 14+605), Subsecţiunea 2A1 Ogra – Iernut (km 0+000 – km 3+600), Secţiunea 2B Câmpia Turzii – Gilău ( km 0+000 – km 52+533) şi Subsecţiunea 3A1 Gilău – Nădăşelu ( km 0+000 – km 8+700).

Acum sunt în execuţie 38,95 km constând în următoarele tronsoane: Subsecţiunile 2A2 Iernut – Cheţani (km 3+600 – km 21+500), 2A3 Cheţani – Câmpia Turzii (km 21+500 – km 37+191) şi 3C3 Biharia – Borş (km 59+100 – km 64+450).

Se află în procedură de achiziţie publică execuţia lucrărilor pentru 115,3 km, constând în următoarele tronsoane: Subsecţiunile 1C2 Târgu Mureş – Ungheni şi drum de legătură 4,5 km, 3A2 Nădăşelu – Mihăieşti (km 8+700- km 25+500), 3B1 Topa Mică – Zimbor (km 0+000 – km 13+260), 3B2 Zimbor – Poarta Sălajului (km 13+260 – km 25+500), 3B5 Nuşfalău – Suplacu de Barcău(km 66+500 – km 80+054), 3C1 Suplacu de Barcău – Chiribiş (km 4+200 – km 30+550) şi 3C2 Chiribiş – Biharia (km 30+550 – km 59+100)

Sunt în pregătire documentaţiile de licitaţie pentru atribuirea contractelor de execuţie a lucrărilor pe 41 km, constând în Subsecţiunile 3B3 Poarta Sălajului – Zalău (km 25+500 – km 40+637) şi 3B4 Zalău – Nuşfalău (km 40+637 – km 66+500).

Se află în stadiul de studiu de fezabilitate iniţial şi corecţii de traseu aprobate în 2007/2008 o lungime de 145,8 km constând în Secţiunile 1A Braşov – Făgăraş (km 0+000 – km 48+100), 1B Făgăraş -Sighişoara (km 0+000 – km 52+150) şi Subsecţiunea 1C1 Sighişoara – Târgu Mureş ( km 0+000 – km 43+540).

 

catering Comana

viewscnt