Pentru că avem multe de spus!

.

Spitalul din Făgăraş caută autopsier


Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de:

 1. asistentă medicală debutantă – Bloc operator (2 posturi);
 2. autopsier – Laborator anatomie patologică.

spital

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistentă medicală debutantă – Bloc operator (2 posturi):
  • nivelul studiilor – medii, postliceale;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
 • autopsier la Laborator anatomie patologică:
  • nivelul studiilor – medii;
  • vechime necesară ocupării postului – 6 luni vechime în sectorul sanitar la prosectură;
  • curs autopsier.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • asistentă medicală debutantă – Bloc operator (2 posturi):
  • 16 iulie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
  • 19 iulie 2019, ora 09.00: proba practică;
  • 24 iulie 2019, ora 09.00: proba interviu.
 • autopsier la Laborator anatomie patologică:
  • 16 iulie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
  • 19 iulie 2019, ora 11.00: proba practică;
  • 24 iulie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure”, Strada Ghioceilor nr. 1, Făgăraş, judeţul Braşov, telefon 0268/212.521., interior 1006.

Sambata X3Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *