Pentru că avem multe de spus!

.

Un club sportiv din Victoria caută contabil cu sfert de normă


Clubul Sportiv „Chimia” din oraşul Victoria organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de contabil (0,25 normă).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii – profil economic,
 • vechime minimum 1 an în specialitatea studiilor.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 aprilie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

Dosarele de înscriere vor conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Oraşului Victoria, Str. Stadionului nr. 14, sau la nr. de telefon 0268/241525.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *