Centrul ,,Canaan” din Şercaia face angajări


Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dezabilități „Canaan” Șercaia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. psiholog practicant;
 2. referent de specialitate (resurse umane) I;
 3. infirmier.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • psiholog practicant:
  • absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență în psihologie.
  • aviz de liberă practică cu grad profesional practicant” și certificat de membru al Colegiului Psihologilor din România, valabil.
  • aviz psihologic favorabil exercitării funcției.
  • aviz neuropsihiatric favorabil exercitării funcției conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004.
 • referent de specialitate I:
  • absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență – specializare resurse – umane; curs specializare resurse umane;
  • constituie avantaj studii juridice, administrative, economice;
  • vechime în specialitatea studiilor, minimum 4 ani;
  • aviz psihologic favorabil exercitării funcției;
  • aviz neuropsihiatric favorabil exercitării funcției conform art, 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004.
 • infirmier:
  • absolvenți ai învățământului general (minimum 10 clase);
  • curs infirmier;
  • vechime în muncă, minimum 6 luni;
  • aviz psihologic favorabil exercitării funcției;
  • aviz neuropsihiatric favorabil exercitării funcției conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 septembrie 2021, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 29 septembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dezabilități „Canaan” Șercaia. loc. Șercaia nr. 169. jud. Brașov, telefon 0268/245.921.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.