Comuna HÂRSENI: Anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri publice


  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Consiliul Local Hârseni  cod fiscal: 4384591, Comuna Hârseni, județul Braşov, sat Hârseni, str. Principală, nr. 175,  cod poştal 507090, telefon/fax: 0268-247800, e-mail persoana de contact: comunaharseni@yahoo.com

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

Construcţie în suprafaţă de 109,61 mp, situată în incinta imobilului Cămin Cultural din localitatea Sebeş, ce aparţine domeniului public al Comunei Hârseni, identificat prin C.F. nr. 100212, nr. top. 100212 Hârseni.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 41 din  data de 27.11.2020.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

la cerere, de la sediul instituției.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Biroul taxe şi impozite din cadrul Primăriei comunei Comuna Hârseni, sat Hârseni, strada Principală nr. 175, județul Braşov.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

100 de lei, se va achita cu numerar la casieria primăriei.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:   02.02.2021, ora 14.00.

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 10.02.2021,  ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Biroul taxe şi impozite din cadrul Primăriei comunei Comuna Hârseni, sat Hârseni, strada Principală nr. 175, județul Braşov.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 15.02.2021,  ora 10.00 la Primăria comunei Hârseni, sat Hârseni, strada Principală nr. 175, județul Braşov.
  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalul Braşov, municipiul Braşov, Bulevardul 15 Noiembrie, nr. 45, cod poştal 500097, telefon: 0268-413056 sau 0268-419615, fax: 0268-418054, e-mail: trbrasov@just.ro.

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 14.01.2021
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.