Tag Archive: ,

ANUNȚ comuna Șercaia

Agenția pentru Protecția Mediului Brașov anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru planul ”Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local –...

Anunț. ,,Modernizare străzi în localitatea Bucium, comuna Șinca”

COMUNA ȘINCA, titular al proiectului “MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA BUCIUM, COMUNA ȘINCA, JUDEȚUL BRAȘOV”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare...

Anunț privind închirierea pășunilor U.A.T. Sâmbăta de Sus, județul Brașov, prin procedura publică de atribuire directă sau licitație publică cu strigare  

U.A.T. Sâmbăta de Sus, județul Brașov, anunță închirierea pentru o perioadă de 7 ani a suprafeței  de 61  hectare pășuni în ședință publică prin atribuire directă sau, după caz,...

Anunț licitație publică

SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL organizează în data de 31 martie 2021 licitație publică pentru închirierea: unui teren în suprafață de 27,00 mp,  desfășurare activități...

Comuna HÂRSENI: Anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri publice

Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:  Consiliul Local Hârseni  cod...

Anunţ important de la DAS Făgăraş pentru cei cărora le-au crescut salariile

Toţi salariaţii care sunt beneficiari ai ajutorului de încălzire, care au alocaţii de susţinere a familiei sau care au ajutor social sunt obligaţi să ducă o adeverinţă la Direcţia de...

Hârseni: Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ teritorială comuna Hârseni, judetul Brașov, anunță  publicarea  documentelor  tehnice  ale  cadastrului pentru  Planul parcelar T 11: F 170/ 2/3,  pe  o ...

ANUNŢ de la Compartimentul Agricol al Primăriei Făgăraş

Persoanele fizice şi juridice care au în proprietate sau folosinţă terenuri agricole sau silvice, animale domestice ori sălbatice crescute în captivitate, utilaje şi instalaţii agricole,...

Apă Canal Sibiu SA: Anunț de mediu

APĂ CANAL SIBIU SA anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată Sibiu...

Comuna Hârseni: Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: Brașov Denumire UAT: Hârseni Unitatea administrativ teritorială comuna Hârseni, judetul Brașov, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Planul parcelar T...