Joi, 24 noiembrie, ședință de Consiliu Local, la Casa de Cultură. Făgărășenii sunt invitați


Joi, 24 noiembrie, de la ora 18.00, la Casa de Cultură va avea loc o nouă ședință de Consiliu Local, la care și făgărășenii sunt invitații.

Proiectul ordinii de zi:

a Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, convocat pentru data de joi, 24 NOIEMBRIE 2022, orele 18:00:


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Făgăraș din data de 31 OCTOMBRIE 2022 ( ordinară).
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2022.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.l la HCL.nr.37/2020 privind modificarea și completarea HCL.nr.106/2019 privind implementarea procesului de Bugetare Participativă la nivelul Municipiului Făgăraș, pentru anul 2020.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.l la HCL.nr.155/2021 privind implementarea procesului de Bugetare Participativă la nivelul Municipiului Făgăraș, pentru anul 2021.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cu titlul „Elaborare și analiză bilanț termoenergetic pentru activitatea de producere și distribuție a energiei termice de SACET Făgăraș” elaborată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie INCDE-ICEMENERG București pentru SPAET Făgăraș.
6. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilelor teren cu categoriile de folosință ”drum”, DR 611/41, cu suprafața de 791 mp și “drum”, DR 611/2/2, cu suprafața de 520 mp, extravilan, cuprinse la poziția 35 și 37 din tabelul parcelar, anexă parte integrantă din documentația de plan parcelar, pe numele Municipiului Făgăraș – domeniu public, ca fiind de uz și interes public local.
7. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului teren cu categoria de folosință “drum”, DR 885/16, cu suprafața de 1097 mp, extravilan, cuprins la poziția 13 din tabelul parcelar, anexă parte integrantă din documentația de plan parcelar, pe numele Municipiului Făgăraș – domeniu public, ca fiind de uz și interes public local.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.Negoiu, nr.149, edificat cu 1 construcție proprietatea S.C. ROLI COM S.R.L., înscris în CF.nr.106798 Făgăraș, în suprafață de 636 mp, în vederea rezolvării situației juridice, imobile ce reprezintă terenuri situate sub construcțiile amintite (construcții industriale și edilitare) – proprietate privată persoană juridică.
9. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.975/03.10.2022 pentru imobilul teren intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.”Dr.I.Șenchea”, nr.2, identificat în CF.nr.104173 Făgăraș, în suprafață de 5-337 m P> edificat cu construcție proprietatea S.C. TRANSBUS S.A.
10. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.976/03.10.2022 pentru imobilul teren intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.Parcului, nr.2, identificat în CF.nr.104134 Făgăraș, în suprafață de 5.764 mp, edificat cu construcție proprietatea S.C. TRANSBUS S.A.
11 .Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a imobilului teren – domeniu public, situat în Făgăraș, Șoseaua Combinatului, nr.i A, în suprafață de 3.000 mp din totalul de 30.742 mp, înscris în CF.nr.106579 Făgăraș, precum și însușirea Raportului de evaluare nr.978/03.10.2022, în vederea amenajării unor terenuri sportive.
12. Proiect de hotărâre privind realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul teren edificat cu construcție-domeniu public, situat în Făgăraș, înscris în CF.nr.104055 Făgăraș.
13. Proiect de hotărâre privind realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul teren edificat cu construcții-domeniu public, situat în Făgăraș, înscris în CF.nr.100812 Făgăraș.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului-legitimație pentru locurile de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Art.I,pct.5 din HCL.nr.247/04 noiembrie 2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în Consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraș.

16. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului privind numirile finale pentru posturile de membri în Consiliul de Administrație al S.C.Nitroparc S.R.L.Făgăraș și aprobarea duratei mandatelor acestora.

17. Proiect de hotărâre privind propunerea de acordare a 3 mandate provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni, pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C.Piețe, Târguri și Oboare S.R.L., în sensul implementării guvernanței corporative.

18.Diverse.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.