Liceul Tehnologic „Dr. Ioan Șenchea” a scos două posturi la concurs


Liceul Tehnologic „Dr. Ioan Șenchea” din Făgăraș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de secretar șef și de îngrijitor.

Secretar șef

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare (specializare: economic, juridic, administrație publică, informatică);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puțin 6 luni de secretariat într-o școală sau un minimum de experiență într-o unitate de învățământ;
 • disponibilitate program prelungit;
 • abilități operare calculator (Excel, Word, PowerPoint);
 • abilități în gestionarea documentelor pentru resursele umane ale unității;
 • înregistrarea și preluarea informatică periodică a datelor în programele de salarizare și REVISAL.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 martie 2021, ora 13:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 martie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 31 martie 2021, ora 10:00:proba practică și proba interviu.

Îngrijitor

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii sau școală profesională;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 martie 2021, ora 13:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 martie 2021, ora 09:00: proba scrisă;
 • 31 martie 2021, ora 14:00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații pentru ambele posturi vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se pot obține la Liceul Tehnologic „Dr. Ioan Șenchea” din Făgăraș, str. Vlad Țepeș, nr. 11B, Județul Brașov, telefon 0268/211.933.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.