Primăria Cincu face angajări


Primăria Comunei Cincu, Judeţul Braşov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată de 34 de luni, a funcţiilor contractuale de execuţie, temporar vacante, după cum urmează:

 • asistent social;
 • facilitator de dezvoltare comunitară.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent social:
  • nivelul studiilor studii superioare de lungă durată în domeniul asistenței sociale, absolvite cu diplomă de licență – de minimum 3 ani;
  • experiența solicitată: experiență în domeniul asistenței sociale în general și participarea la realizarea de anchete sociale – 2 ani.
 • facilitator de dezvoltare comunitară:
  • nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 iulie 2021: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 22 iulie 2021, ora 11:30: proba scrisă;
 • 23 iulie 2021, ora 11:30: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Comunei Cincu, cu sediul în Cincu, Str. Pieții nr. 254, județul Brașov, telefon 0268/244.101.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.