Școala de la Viștea de Jos angajează muncitor


Școala Gimnazială Viștea de Jos, cu sediul în satul Viștea de Jos, Str. Principală, nr. 95, comuna Viștea, județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de muncitor.

Vistea de Jos

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • absolvent cu diplomă al școlii profesionale, cu calificare în unul din domeniile: mecanic, electric, electrotehnic, construcții civile;
  absolvent de liceu, cu atestat profesional în domeniile: mecanic, electric, electrotehnic, construcții civile, cu fără diplomă de bacalaureat;
  curs formare/autorizare pentru dobândirea deprindcrilor/abilităților de mentenanță în exploatarea instalațiilor de încălzire centrală prin cazane de capacitate mică și medie, alimentate cu gaze;
  vechimea în specialitatea studiilor absolvite – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 februarie 2021, ora 12.00: proba scrisă;
 • 11 februarie 2021, ora 15.00: proba practică;
 • 12 februarie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obține la Școala Gimnazială Viștea de Jos, cu sediul în satul Viștea de Jos, Str. Principală, nr. 95, comuna Viștea, județul Brașov, telefon 0268/247.332.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.