Se caută, pentru angajare, 3 paznici şi 3 pompieri


Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 430, cu sediul în satul Șinca Veche, str. Extravilan nr. 1, comuna Șinca, județul Brașov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, din cadrul Compartimentului pază, P.S.I. după cum urmează:

 1. paznic (3 posturi),
 2. pompier (3 posturi)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • paznic:
  • Nivelul studiilor: studii generale sau medii cu diplomă sau certificat de absolvire.
  • Curs de calificare și atestat de agent pază/securitate.
  • Să dețină certificat de absolvire a cursului de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, pentru dotarea cu armament.
  • Vechimea în specialitatea studiilor: nu este cazul.
 • pompier:
  • Nivelul studiilor: studii generale sau medii cu diplomă sau certificat de absolvire.
  • Curs de calificare pompier/servant pompier cu certificat de calificare.
  • Curs de calificare și atestat de agent pază/securitate.
  • Să dețină certificat de absolvire a cursului de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, pentru dotarea cu armament.
  • Vechimea în specialitatea studiilor: nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 septembrie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 23 septembrie 2021, ora 11.00: proba scrisă;
 • 29 septembrie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 430, din Şinca Veche, str. Extravilan nr. 1, judeţul Braşov, telefon 0268/245.554, interior 109.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.