Unitatea Militară nr. 02655 – Vlădeni a scos la concurs un post de kinetoterapeut


Unitatea Militară nr. 02655, Vlădeni, județul Brașov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de kinetoterapeut în cadrul cabinetului medical (cu staționar).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență în specialitatea postului;
 • minimum 6 luni vechime în muncă și specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 septembrie 2021, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 septembrie 2021, ora 11.00: proba scrisă;
 • 27 septembrie 2021, ora 11.00: proba practică;
 • 01 octombrie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Unității Militare nr. 02655, Vlădeni, Str. Gării, comuna Dumbrăvița, județul Brașov, telefon 0368/734.223, 0368/734.224.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.