Se caută un conservator la Muzeul ,,Valer Literat”


Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer Literat” din Făgăraş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de conservator, S debutant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență;
 • vechime în specialitate – nu este cazul;
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleză, franceză, germană) dovedită prin diplomă sau certificat;
 • cunoștințe de operare calculator – sisteme de operare Microsoft Word, Power Point, Internet;
 • disponibiliate la program prelungit, inclusiv sâmbătă, duminică și sărbători legale, datorită specificului instituției muzeale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 ianuarie 2020, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 13 ianuarie 2020, ora 10.00 proba scrisă;
 • 16 ianuarie 2020, ora 10.00 proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Ţării Făgăraşului „Valer Literat” din Făgăraş, str. Mihai Viteazul nr. 1, Judeţul Braşov, telefon 0768/186.571.

 Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.