Ședință extraordinară de Consiliu Local miercuri, 9 martie


O ședință extraordinară de Consiliu Local va avea loc miercuri, 9 martie, de la ora 18.00, în sala de ședințe a Primăriei Făgăraș.

Ordinea de zi:

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, convocată pentru data de

MIERCURI, 9 MARTIE 2022, orele 18.00


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2022

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu

Trimis spre avizare

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

– Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană


2. Proiect de hotărâre privind soluţionarea contestaţiei privind proiectul bugetului local al Municipiului Făgăraş pe anul 2022 înregistrată la Primăria Municipiului Făgăraş sub nr. 3151/27.01.2022

Iniţiatori Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu

Trimis spre avizare

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti,
problemele minorităţilor

– Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

3. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea reţelei şcolare la nivelul Municipiului Făgăraş pentru anul şcolar 2021-2022 si pentru anul şcolar 2022-2023 prein includerea Creşei Mămăruţa- unitate de învăţământ cu personalitate juridică în reţeaua şcolară a Municipiului Făgăraş
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu

Trimis spre avizare

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană


4. Proiect de hotarare privind aprobarea Scrisorii de Aşteptări privind performantele SC Nitroparc SRL pentru perioada 2022-2026

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu

Trimis spre avizare

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

– Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului de închiriere nr.61199 din 06.12.2021 ce are ca obiect imobilul apartament cu destinaţia de „cabinet medical” Dr.Bica Popi Ioan , a concesionării directe a imobilului apartament cu destinaţia de cabinet medical, proprietate publică a Municipiului Făgăraş, identificat în inventarul domeniului public la poziţia 1498 şi însuşirea Raportului de evaluare nr.7193/2022 pentru imobilul apartament înscris în CF 101684 C1-U11 Făgăraş, cu nr.top 1108/2/2 cad 744, situat în
Făgăraş str Tăbăcari bl.8, sc.A, ap.2

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu

Trimis spre avizare

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

– Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.