Spitalul scoate la concurs mai multe posturi


Spitalul municipal „Dr. Aurel Tulbure” organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

– funcţia contractuală de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, de secretar dactilograf

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – medii;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 septembrie 2018, ora 12.00, proba scrisă;
 • 13 septembrie 2018, ora 14.00, interviul.

– funcţia contractuală de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată, de şofer II

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – medii;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 septembrie 2018, ora 10.00, proba scrisă;
 • 13 septembrie 2018, ora 14.00, interviul.

– funcţia contractuală de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată, de spălătoreasă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – medii;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu necesită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 septembrie 2018, ora 13.00, proba scrisă;
 • 13 septembrie 2018, ora 15.00, interviul.

spital

Candidaţii care vizează unul dintre aceste posturi trebuie să depună la sediul spitalului un dosar cu următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul municipal „Dr. Aurel Tulbure”, Făgăraş, Strada Ghioceilor, numărul 1, judeţul Braşov, telefon 0268212521, interior 1106, pagina de internet: www.spitalulfagaras.ro
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.