CONCURS ANGAJARE la Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai“ din Șinca Veche!


Școala Gimnazială ”Gheorghe Șincai” Șinca Veche, anunță scoaterea la concurs a unui post de muncitor calificat de întreținere pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă.

Concursul va avea loc în data de 05.11.2020, ora 10,00 la sediul școlii, conform următorului calendar de desfășurare:

 • 28.10.2020 ora 14:00: termenul limită pentru depunere a dosarelor;
 • 29.10.2020 – selecția dosarelor de înscriere și afișarea rezultatelor;
 • 30.10.2020 – afișarea rezultatelor;
 • 05.11.2020 ora 10:00: proba scrisă;
 • 05.11.2020 ora 13:00: proba practică;
 • 05.11.2020 ora 15:00: proba interviu;
 • 05.11.2020 ora 18:00 afișarea rezultatelor;
 • 06.11.2020 orele 9,00-13,00: depunerea eventualelor contestații;
 • 06.11.2020, ora 14,00 afișarea rezultatelor finale.

Dosarele se pot depune zilnic, între orele 12,00.-.14,00 (luni- vineri) la secretariatul Școlii Gimnaziale “Gheorghe Șincai” Șinca Veche. Relații suplimentare la tel.0368/002955 sau la sediul instituției din Șinca Veche, str. Principală nr.112, județul Brașov.

Condiţii specifice: – pentru ocuparea postului vacant de muncitor întreţinere şi reparaţii:

 • – Studii minime obligatorii – Școala profesională;
 • – Vechime – minimum 5 ani;
 • – Curs instalații sanitare și gaz;
 • – Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
 • – Abilităţi de muncă în echipă;
 • – Disponibilitate de program flexibil;
 • – Răspunde de inventarul încredinţat;
 • – Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;
 • – Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
 • – Cunoştinţe în domeniul Securităţii în Muncă şi PSI.

Actele necesare pentru inscrierea la concurs:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

foto: ArhivăLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.