Pentru că avem multe de spus!

.

Parohii vacante la Comăna de Jos, Ludişor şi Dealu Frumos


La ora aceasta în Arhiepiscopia Sibiului sunt 12 parohii vacante. Cele mai apropiate de Făgăraş sunt cele de la Comăna de Jos, Ludişor şi Dealu Frumos.

Nr.crt.

 

Post vacant Protopopiatul Parohia Localitatea
1 Preot paroh Agnita Dealu Frumos Dealu Frumos
2 Preot paroh Agnita Ighișu Vechi Ighișu Vechi
3 Preot paroh Agnita Săsăuș Săsăuș
4 Preot paroh Agnita Noiștat Noiștat
5 Preot paroh Săliște Gusu Gusu
6 Preot paroh Săliște Păuca Păuca
7 Preot paroh Rupea Comăna de Jos Comăna de Jos
8 Preot paroh Rupea Augustin Augustin
9 Preot paroh Rupea Ormeniș Ormeniș
10 Preot paroh Făgăraș II Ludișor Ludișor
11 Preot paroh Mediaș Mălâncrav Mălâncrav
12 Preot paroh Mediaș Șoala Șoala

 

biserica Comana de Jos

biserica Comana de Jos

Pentru postul de preot paroh îşi vor putea depune dosarele preoţi din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului şi licenţiaţi în Teologie Ortodoxă – Secţia pastorală, fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Sibiului, care au susţinut examenul de Capacitate preoţească.

Cei care doresc să ocupe aceste posturi, vor înainta cererea şi dosarul personal în termenul legal la protopopiatele de care aparțin parohiile vacante.

După expirarea termenului de depunere a dosarelor, Protopopiatele vor înainta Centrului  Eparhial dosarele cu cererile candidaţilor.

ACTE   NECESARE PENTRU  DOSARUL  CANDIDAŢILOR  LA HIROTONIE

NUMIRE

     CERERE CĂTRE ARHIEREUL LOCULUI

 • ACTE PERSONALE:
 • / CI (copie)
 • Certificat de naştere (copie)
 • Certificat de Botez (copie)
 • Certificat de cazier judiciar

ACTE DE STARE CIVILĂ:

 • Binecuvântare pentru căsătorie
 • Certificat de căsătorie (copie)
 • Certificat de cununie (copie)
 • / C.I. a soţiei  (copie)
 • Certificat de Botez al soţiei (copie)
 • Certificate de naştere ale copiilor  (copii)
 • Declaraţia că nu are impedimente la Hirotonie ( nu este divorţat, recăsătorit sau căsătorit cu o divorţată, nu a rupt logodna cu o altă persoană, nu are copii dintr-o relaţie anterioară, nu a depus voturile monahale)
 • Declaraţia candidatului la Hirotonie că nu desfăşoară nici o activitate incompatibilă cu preoţia (activitate politică, avocat, militar, comerciant, vânător, actor sau artist)
 • Adeverinţă medicală din care să rezulte că nu suferă de nici o boală (sau handicap fizic sau psihic) care împiedică slujirea preoţească
 • Extras de stare civilă pentru ambii soţi
 • Alte acte referitoare la membrii familiei (acte de studiu ale soţiei, situaţia familială, etc)
 • Declaraţia că întreaga familie va locui în parohie

ACTE DE STUDII:

 • Certificat de Competențe pastorale, eliberat de Facultatea de Teologie absolvită
 • Diplomă bacalaureat(copie)
 • Diplomă /adeverinţă licenţă(copie)
 • Foaie matricolă (copie)
 • Diplomă / adeverinţă masterşi/sau doctorat (copie ) – unde este cazul
 • Certificat de absolvire a cursurilor de capacitate preoţească
 • alte acte de calificare / de continuare a studiilor, acte de studii în alte domenii

RECOMANDAREA / CARACTERIZAREA DUHOVNICULUI

 • CERCETARE CANONICĂ (P.C. Pr. Petru Pantiş)
 • ACTUL DE ÎNFIERE ÎN EPARHIE PENTRU CANDIDAŢII NĂSCUŢI ÎN ALTE EPARHII

Se va alcătui un dosar cu cuprins, având toate actele numerotate, cu adresa candidatului şi numerele de telefon la care poate fi contactat, care se va depune la Protopopiatul de care aparţine parohia vacantă.

ACTE   NECESARE PENTRU  DOSARUL  CANDIDAŢILOR  PREOŢI

 • CERERE DE  NUMIRE / TRANSFER sau DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNEI PAROHII
 • ACTE PERSONALE :
 • Actul de hirotonie
 • / CI (copie)
 • Certificat de naştere (copie)
 • Certificat de Botez (copie)
 • Certificat de cazier judiciar

ACTE DE STARE  CIVILĂ:

 • Certificat de căsătorie (copie)
 • Certificat de cununie (copie)
 • / C.I. a soţiei  (copie)
 • Certificat de Botez al soţiei (copie)
 • Certificate de naştere ale copiilor  (copii)
 • Declaraţia că întreaga familie va locui în parohie

ACTE  DE STUDII:

 • Diplomă bacalaureat (copie)
 • Diplomă /adeverinţă licenţă (copie)
 • Foaie matricolă (copie)
 • Diplomă / adeverinţă master şi/sau doctorat (copie ) – unde este cazul
 • Certificat de absolvire a cursurilor de definitivare în preoţie / gradul al II – lea / gradul I
 • alte acte de calificare / de continuare a studiilor
 • Note administrative pe ultimii 5 ani.

ACTE  CARE  ATESTĂ   ACTIVITATEA  ÎN  PAROHIE / ŞCOALĂ

 • Raport / memoriu de activitate vizat de protopop (sau inspector)
 • Recomandarea / caracterizarea părintelui protopop
 • Recomandarea / caracterizarea duhovnicului

 Se va alcătui un dosar cu Cuprins, având toate actele numerotate, cu adresa candidatului şi numerele de telefon la care poate fi contactat, care se va depune la Protopopiatul de care aparţine parohia vacantă.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *