Pentru că avem multe de spus!

.

Post pe perioadă determinată în proiectul ,,Investeşte în ţara ta”


În conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Municipiul Fagaras organizeaza examen pentru ocuparea unui post vacant – durata determinata – in proiectul de finantare ,,Investeste in tara ta” din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020, Obiectivul specific 3.7. Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana, Diaspora Start Up, astfel:

Făgăraş

Condiţii de participare la concurs:

Expert schema minimis – tehnic – determinat de 12 luni 

  • studii de specialitate: studii superioare absolvite cu diploma de licenta
  • durata: 4 ani
  • 3 ani experienta generala – 1 ani experienta specifica
  • cerinte specifice – experienta si cunostiinte in managementul , marketing, planificare strategic

Concursul constă în 3 etape succesive:

  • Selecţia dosarelor de înscriere
  • Probă scrisa
  • Probă interviu

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Fagaras astfel:

  • 25.04.2019, ora 10.00 proba scrisa
  • 02.05.2019, ora 10.00 proba interviului
  • Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse in perioda 04.04.2019 – 18.04.2019, ora 16.00 la Primăria Municipiului Fagaras, relaţii suplimentare pot fi obţinute la Compartiment resurse umane.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *