Pentru că avem multe de spus!

.

Post vacant pe o perioadă determinată în cadrul proiectului „Afaceriști în Centru“. Se organizează examen


primaria fagarasMunicipiul Făgăraș organizează examen pentru ocuparea unui post vacant – durata determinată – în proiectul de finanțare „Afaceriști în Centru“ din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 Axa 3, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, România Start Up Plus, astfel:

I. Expert antreprenorial/monitorizare afaceri – determinat de 16 luni.

  • studii de specialitate: studii superioare absolvite cu diplomă de licență – durată 4 ani;
  • 5 – 10 ani experiență specifică în domeniul management, management financiar, planificare stratetigă.

Bibliografie:

OUG nr. 40/2015 – privind gestionarea financiară a fonurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020;

OUG nr. 64/2009 – privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, actualizată.

Concursul constră în trei etape succesive:

  • Selecția dosarelor de înscriere;
  • Proba scrisă;
  • Proba interviu.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș, astfel:

  • 26.03.2019, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 28.03.2019, ora 10.00, proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs por fi depuse în perioada 06.03.2019 – 20.03.2019, ora 16.00, la Primăria Municipiului Făgăra, relații suplimentare pot fi obținute la Compartiment Resurse Umane.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *