Se caută inspectori şi muncitori calificaţi la Arpaşu de Jos


Primăria Comunei Arpaşu de Jos organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

• muncitor calificat I, în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat. Condiţii de participare: studii medii-liceu, cu diplomă de absolvire/diplomă de bacalaureat, posesor de permis categoriile B, C, E, să nu aibă abateri grave pe linie de circulaţie rutieră, vechime în muncă minimum 15 ani.

• muncitor calificat III, în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat. Condiţii de participare: studii medii-liceu, eu diplomă de absolvire/diplomă de bacalaureat, posesor de permis categoria B, să nu aibă abateri grave pc linie de circulaţie rutieră, vechime în muncă minimum 10 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 12 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

 

Arpasu de Jos

De asemenea, aceeaşi comuncă organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, din cadrul Compartimentului Agricol, după cum urmează:

 1.  inspector, clasa I, grad profesional principal;
 2. inspector, clasa I, grad profesional asistent.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice de inspector sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani – inspector, clasa I, grad profesional principal;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an – inspector, clasa I, grad profesional asistent.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 20 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare – la Primăria Comunei Arpaşu de Jos, județul Sibiu, telefon 0269520101/0269520038,  interior 101.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.