Se caută secretar cu jumătate de normă la Şcoala din Hârseni


Şcoala Gimnazială „Prof. dr. Ioan Cerghit” din Hârseni, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante de secretar, ½ post.

secretar scoala

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – liceale;
 • vechime – 0 ani;
 • legislaţie şcolară, cunoaştere legislaţie arhivare, operare PC.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 aprilie 2018, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 aprilie 2018, ora 12.00: proba scrisă;
 • 05 aprilie 2018, ora 09.00: proba interviu.

  Dosarele de înscriere vor conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Prof. dr. Ioan Cerghit“, Hârseni, persoană de contact – Nanes Mihail, telefon 0785.273.217, fax 0268.247.740, e-mail generala.harseni@yahoo.com.  
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.