Pentru că avem multe de spus!

.

Spitalul, cel mai mare angajator al Făgăraşului


În ultimele zile unitatea spitalicească din Făgăraş a scos la concurs mai multe posturi vacante. Cele mai multe dintre ele sunt de asistentă medicală şi infirmieră. Vezi AICI şi AICI posturile publicate în ziarul Salut Făgăraş în ultimele zile. Acum, Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a altor funcții contractuale, vacante, după cum urmează:

 1. asistentă medicală principală – Secția Neurologie;
 2. asistentă medicală – Ambulatoriu Urologie;
 3. infirmieră la Secția Neurologie;
 4. muncitor necalificat – 5 posturi, persoane cu handicap.

spitAL1

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistentă medicală principală – Secția Neurologie:
  • nivelul studiilor – studii medii/postliceale;
  • grad principal;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani vechime
 • asistentă medicală – Ambulatoriu Urologie:
  • nivelul studiilor – studii medii/postliceale;
  • vechime necesara ocupării postului – 6 luni.
 • infirmieră la Secția Neurologie:
  • nivelul studiilor – studii medii;
  • vechime necesară ocupării postului – 6 luni în funcția de infirmieră.
 • muncitor necalificat – 5 posturi, persoane cu handicap:
  • nivelul studiilor – medii – certificat handicap;
  • vechime necesară ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • asistentă medicală principală – Secția Neurologie:
  • 28 august 2019, ora 09.00: proba scrisă;
  • 02 septembrie 2019, ora 09.00: proba practică;
  • 05 septembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.
 • asistentă medicală – Ambulatoriu Urologie:
  • 28 august 2019, ora 13.00: proba scrisă;
  • 02 septembrie 2019, ora 13.00: proba practică;
  • 05 septembrie 2019, ora 13.00: proba interviu.
 • infirmieră la Secția Neurologie:
  • 28 august 2019, ora 11.00: proba scrisă;
  • 02 septembrie 2019, ora 11.00: proba practică;
  • 05 septembrie 2019, ora 11.00: proba interviu.
 • muncitor necalificat – 5 posturi, persoane cu handicap:
  • 28 august 2019, ora 14.00: proba scrisă;
  • 02 septembrie 2019, ora 14.00: proba practică;
  • 05 septembrie 2019, ora 14.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure”, Strada Ghioceilor nr. 1, Făgăraş, judeţul Braşov, telefon 0268/212.521, interior 1006.

anunt angajare probitecOne thought on “Spitalul, cel mai mare angajator al Făgăraşului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.