Pentru că avem multe de spus!

.

Primăria Făgăraş angajează oameni la Serviciul de Transport. Examenul scris, în 27 august


Primăria Municipiului Făgăraş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante din cadrul Serviciului de Transport Public Local al Municipiului, după cum urmează:

 1. consilier;
 2. șofer – 4 posturi.

primaria fagaras

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • consilier:
  • studii de specialitate – studii superioare absolvite cu diplomă de licență, specializarea științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de execuție vacante de minimum 5 ani.
 • șofer:
  • studii medii/școală profesională/liceu;
  • vechime în munca minimum 2 ani, în domeniul transport persoane;
  • carnet de conducere categoria D;
  • atestat profesional – transport persoane – viza A.R.R. valabilă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 august 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 27 august 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 29 august 2019, ora 10:00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Făgăraş, telefon: 0268/211.313.

STIHLLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.