Pentru că avem multe de spus!

.

U.M. 01495 Cincu face angajări


U.M. 01495 Cincu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 1. 1 post referent de specialitate gr. III în biroul pregătire psihologică pentru luptă şi combaterea stresului operaţional;
 2. 1 inginer II în biroul dezvoltare infrastructură;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru postul de referent de specialitate gr. III în biroul pregătire psihologică pentru luptă şi combaterea stresului operaţional
  Să fie absolvenţi a uneia din următoarele forme de pregătire: studii universitare de licenţă în psihologie.
  2. Să deţină cunoştinţe de operare/programare pe calculator la un nivel ridicat.
  3. Să aibă cunoştinţe minime de limba engleză.
  4. Vechime minimă în muncă: 6 luni vechime în specialitatea psihologie.
  5. Să detină atestat de liberă practică în psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale.
  6. Persoana declarată „Admis” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate nivel „secret de serviciu”.
 • pentru postul de inginer II în biroul dezvoltare infrastructură:
  Să fie absolvenţi a uneia din următoarele forme de pregătire: studii universitare de licenţă în construcţii;
  2. Să deţină cunoştinţe de operare/programare pe calculator la un nivel ridicat.
  3. Să aibă cunoştinţe minime de limba engleză.
  4. Vechime minimă în muncă: minim 6 luni.
  5. Persoana declarată „Admis” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate nivel „secret de serviciu”.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 iunie 2018, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 26 iunie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 02 iulie 2018, ora 09.00 – proba practică;
 • 05 iulie 2018, ora 09.00 – proba interviu.

UM CincuPentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Punct de contact: – U.M. 01495 Cincu cu sediul în loc. Cincu, str. Principală, nr. 1, jud. Braşov, telefon 0268/2044105, int. 0111 (centrală telefonică), fax 0268/244020 – secretar: mr. Costea Claudiu, telefon 0268/244105, int. 0165.
Eventualele contestaţii se vor depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contecios administrativ în condiţiile legii.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.