Pentru că avem multe de spus!

.

Unitatea militară din Vlădeni angajează antrenor


Unitatea Militară nr. 02655 din Vlădeni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de antrenor debutant din cadrul microstructurii Operații.

imagine arhivă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii (absolvent de liceu, cu diplomă de bacalaureat și unul din cursurile de formare al antrenorilor prevăzute la 4 lit. c) și d) din Statutul Antrenorului aprobat prin H.G. nr. 343 din 30.03.2011);
 • pregătirea într-o ramură de sport de contact constituie avantaj;
 • fără condiții de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 septembrie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 29 octombrie 2019, ora 10.00: proba practică;
 • 04 noiembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Unității Militare nr. 02655, Vlădeni, Str. Gării, comuna Dumbrăvița, județul Brașov, telefon 0368/734.223, 0368/734.224.

 Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.