Asociația ,,Țara Făgărașului” angajează un inspector în cadrul Compartimentului de audit


Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă şi Promovarea Turismului – Ţara Făgăraşului, din Viştea de Jos, judeţul Braşov, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de inspector în cadrul Compartimentului de audit.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență;
 • vechime în muncă minimum un an;
 • competențe profesionale cel puțin în domeniile: audit, management, contabilitate, drept;
 • cunoștințe de operare PC – Word, Excel, PowerPoint;
 • permis conducere categoria B;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • bune abilități de comunicare;
 • disponibilitatea de deplasare în teren.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 iunie 2021, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 iunie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 18 iunie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă şi Promovarea Turismului – Ţara Făgăraşului, din Viştea de Jos, Strada Principală nr. 132, judeţul Braşov, telefon: 0268/247.303, mobil: 0786/935.987, 0746/493.206.

 

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.