Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș angajează un electrician și un secretar șef


Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș, Judeţul Brașov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 1. secretar șef;
 2. muncitor (electrician).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • secretar șef I:
  • studii (obligatoriu) superioare (specializare: economic, juridic, administrație publică, informatică);
  • vechime (obligatoriu) – minimum 3 ani în specialitatea studiilor și cel puțin 6 luni de secretariat într-o școală sau un minim de experiență într-o unitate de învățământ;
  • cunoștințe privind încadrarea personalului;
  • cunoștințe de utilizare și operare PC (Excel, Word);
  • cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității de învățământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR;
  • cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;
  • disponibilitate la program prelungit.
 • muncitor:
  • studii (obligatoriu) medii;
  • vechime (obligatoriu) – minimum 5 ani în specialitate;
  • curs sau certificat de calificare în meseria de electrician.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 aprilie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 21 aprilie 2021, ora 14.00: proba practică;
 • 21 aprilie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș, Șos. Combinatului, nr. 3, Judeţul Brașov, telefon 0368/415.005.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.