Primăria Hârseni scoate din nou la concurs postul de jurist


Primăria Comunei Hârseni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de consilier juridic debutant.primaria harseni

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice (specializarea drept);
 • vechime – nu se solicită vechime în muncă;
 • alte condiții:
  • specializare în managementul proiectelor (dovedită cel puțin cu un certificat de absolvire conform art. 21 ind. 1 din Ordonanța nr. 129/2000 sau diplomă de master);
  • specializare în comunicare (dovedită cel puțin cu un certificat de absolvire conform art. 21 ind. 1 din Ordonanța nr. 129/2000 sau diplomă de master);
  • dovada absolvirii unui curs de inițiere în informatică (dovedită cel puțin cu un certificat de absolvire conform Ordonanței nr. 129/2000 sau diplomă de master).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 martie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 10 aprilie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obtine la sediul Primăriei Comunei Hârseni, nr. 175, judeţul Braşov, telefon 0268/247.800, 0735/525.482.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.