Se caută șofer pentru Școala din Hârseni


Şcoala Gimnazială „Prof. Dr. Ioan Cerghit” din Hârseni, cu sediul în comuna Hârseni, Strada Principală nr. 154, judeţul Braşov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante de șofer microbuz școlar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • au cetățenie română, cetățenia altor state membre ale UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunosc limba română scris și vorbit;
 • studii medii;
 • deținere atestat transport persoane:
 • au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • au capacitate deplină de exercițiu:
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 • îndeplinesc condițiile de studii și vechime sau alte condiții specifice potrivit postului scos la concurs;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni;
 • posedă permis de conducere categoriile D, D1;
 • posedă atestat profesional, valabil pentru transportul rutier de persoane, eliberat de ARR;
 • posedă caid tahograf (prezintă avantaj);
 • posedă cunoștințe temeinice de legislație rutieră;
 • prezintă adeverință medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății, care atestă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, și avizul psihologic, eliberate de un cabinet medical de medicina muncii avizat de Ministerul Transporturilor;
 • vechime minimă ca și conducător auto – 7 ani;
 • copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • disponibilitate la un program flexibil și deplasări în țară iu funcție de nevoile unității școlare;
 • să aibă domiciliul în comuna Hârseni, județul Brașov (este de preferat).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 februarie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 11 februarie 2021, ora 09.00: proba interviu;
 • 11 februarie 2021, ora 09.00: proba practică.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Prof. Dr. Ioan Cerghit” din Hârseni, cu sediul în comuna Hârseni, Strada Principală nr. 154, judeţul Braşov, telefon  0765.761.248, e-mail generala.harseni@yahoo.com.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.