Se fac angajări la spital


Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraş, judeţul Braşov, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. muncitor I – electrician,
 2. muncilor II, electrician,
 3. muncitor II, mecanic,
 4. muncitor I,
 5. zidar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru muncitor I – electrician:
  • studii medii;
  • condiții suplimentare – calificare electrician;
  • 9 ani vechime în specialitate;
 • pentru muncitor II – electrician:
  • studii medii;
  • condiții suplimentare – calificare electrician;
  • 6 ani vechime în specialitate;
 • pentru muncitor II mecanic:
  • studii medii;
  • condiții suplimentare – calificare mecanic;
  • 6 ani vechime în specialitate;
 • pentru muncitor IV – zidar:
  • studii medii;
  • condiții suplimentare – calificare zidar;
  • vechime – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • pentru muncitor I electrician:
  • proba scrisă în data de 24.05.2021, ora 08.00;
  • proba practică în data de 27.05.2021, ora 08.00;
  • proba interviu în data dce 02.06.2021. ora 08.00;
 • pentru muncitor II electrician:
  • proba scrisă în data de 24.05.2021, ora 10.00;
  • proba practică în data de 27.05.2021, ora 10.00;
  • proba interviu în data de 02.06.2021, ora 10.00;
 • pentru muncitor II mecanic:
  • proba scrisă în data de 24.05.2021, ora 12.00;
  • proba practică în data de 27.05.2021, ora 12.00;
  • proba interviu în data de 02.06.2021. ora 12.00;
 • pentru muncitor IV – zidar:
  • proba scrisă în data de 24.05.2021, ora 14.00;
  • proba practică în data de 27.05.2021, ora 14.00;
  • proba interviu în data de 02.06.2021, ora 14.00.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure”, Strada Ghioceilor nr. 1, Făgăraş, judeţul Braşov, telefon 0268/212.521, interior 1106.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.