U.M. 01495 Cincu face angajări


U.M. 01495 Cincu, județul Brașov, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 1. referent de specialitate grad II în Biroul intendență și servicii de campanie – 1 post;
 2. referent IA în Biroul intendență și servicii de campanie – 1 post;
 3. muncitor calificat III (Bucătar) Popotă – 3 posturi;
 4. muncitor calificat III (Ospătar) Popotă – 2 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • referent de specialitate grad II:
  • să fie absolvenţi a uneia din următoarele forme de pregătire: studii universitare cu diplomă de licenţă;
  • să deţină cunoştinţe de operare/programare pe calculator la un nivel ridicat;
  • vechime minimă în muncă: 6 ani;
  • rezistență la efort intelectual carateristic efectuării operațiilor specifice postului, lucru în echipă, rezistență la stres, abilități/calități și aptitudini corespunzătoare specificului postului;
  • persoana declarată „Admis” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate nivel „secret de serviciu”.
 • referent IA:
  • să fie absolvenţi a uneia din următoarele forme de pregătire: absolvirea liceului cu diplomă de bacalureat;
  • să deţină cunoştinţe de operare/programare pe calculator la un nivel ridicat;
  • vechime minimă în muncă: 9 ani;
  • rezistență la efort intelectual carateristic efectuării operațiilor specifice postului, lucru în echipă, rezistență la stres, abilități/calități și aptitudini corespunzătoare specificului postului;
  • persoana declarată „Admis” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate nivel „secret de serviciu”.
 • muncitor calificat III (Bucătar):
  • nivelul minim al studiilor – studii generale (minim 8 clase) absolvite cu diplomă;
  • deținerea unui certificat/atestat/diplomă valabilă care să ateste calificarea profesională de bucătar;
  • vechime minimă în specialitate/meserie: 3 ani;
  • rezistență la efort fizic carateristic efectuării operațiilor specifice postului, lucru în echipă, rezistență la stres, abilități/calități și aptitudini corespunzătoare specificului postului;
  • persoana declarată „Admis” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate nivel „secret de serviciu”;
  • adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate , eliberată de către medicul de familie sau unitate abilitată din care să rezulte este apt pentru angajare în domeniul alimentației publice.
 • muncitor calificat III (Ospătar):
  • nivelul minim al studiilor – şcoală generală (minim 8 clase) absolvite cu diplomă;
  • deținerea unui certificat/atestat/diplomă valabilă care să ateste calificarea profesională de ospătar;
  • vechime minimă în specilitate/meserie: 3 ani;
  • rezistență la efort fizic carateristic efectuării operațiilor specifice postului, lucru în echipă, rezistență la stres, abilități/calități și aptitudini corespunzătoare specificului postului;
  • persoana declarată „Admis” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate nivel „secret de serviciu”;
  • adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate , eliberată de către medicul de familie sau unitate abilitată din care să rezulte este apt pentru angajare în domeniul alimentației publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 iulie 2021, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 26 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 02-03 august, ora 11.00: proba practică;
 • 09-10 august 2021, ora 11.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la – U.M. 01495. Cincu, cu sediul în Cincu, Str. Principală nr. 1, judeţul Braşov, telefon 0268/204.41.05. interior 0111 (centrală telefonică), fax 0268/244020; secretar: telefon 0268/244.105, interior 134 sau 105.

 

Foto: arhivă

 

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.