CSM Făgăraş angajează contabil şi secretară


Clubul Sportiv Municipal Făgăraş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

• funcție contractuală de execuție, cu studii superioare, de referent de specialitate II-I (personal-secretariat) în cadrul Compartimentului administrativ, pe perioadă nedeterminată;
• funcție contractuală de execuție, cu studii superioare, de referent de specialitate II-IA (contabilitate) în cadrul Compartimentului administrativ, pe perioadă nedeterminată.

CSM Fagaras

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condițiile specifice pentru ocuparea postului de referent de specialitate (personal-secretariat) sunt:
absolvirea cu diplomă de licență a studiilor superioare,
vechime de minimum 3 ani în specialitatea studiilor;
cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;
cunoștințe privind încadrarea personalului;
noțiuni de comunicare în relații publice;
disponibilitate la timp de lucru prelungit;
cunoștințe de utilizare și operare PC (Office, Internet Explorer, bara de date);
cunoștințe de utilizare a softului specific REVISAL.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului de referent de specialitate (contabilitate) sunt:
absolvirea cu diplomă de licență a studiilor superioare (studii economice);
vechime de minimum 3 ani în specialitate;
disponibilitate la timp de lucru prelungit;
cunoștințe de utilizare și operare PC (Office, Internet Explorer, bara de date).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 15 martie 2019, ora 15.00: proba scrisă;
  • 19 martie 2019, ora 15.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Clubul Sportiv Municipal Făgăraş, cu sediul în Făgăraş, str. Republicii nr. 18, judeţul Braşov, telefon 0723.328.671, fax 0268280254, e-mail csmfagaras@yahoo.com.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.