Pentru că avem multe de spus!

.

Liceul Teoretic „Ion Codru Drăguşanu” din Victoria caută îngrijitori şi paznic


Liceul Teoretic „Ion Codru Drăguşanu” din Victoria organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 • îngrijitor – 2 posturi;
 • paznic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • îngrijitor – 2 posturi:
  • nivelul studiilor – gimnaziale;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
 • paznic:
  • nivelul studiilor – gimnaziale/10 clase;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită;
  • atestat de pază.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 octombrie 2019, ora 12:00: proba scrisă;
 • 11 octombrie 2019, ora 13:00: proba practică;
 • 11 octombrie 2019, ora 13.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Teoretic „Ion Codru Drăguşanu” cu sediul în Victoria, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 8, județul Brașov, tel. 0268/241.647.

 Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.