Pentru că avem multe de spus!

.

Se angajează doi educatori la Complexul de Servicii Făgăraş


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Proiecţia Copilului Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

Complexul de Servicii Făgăraş

 • Educator PL grad profesional principal, studii postliceale, 1 post, perioadă nedeterru mată;
 • Educator PL, studii postiteeale, 1 post, perioadă nedeterminată;

Centrul de Plasament ,,Dacia”, Rupea

 • Educator S grad profesional principal, studii superioare, 1 post, perioadă nedeterminată

Complexul de Servicii ,,Măgura”, Codlea

Centrul de Plasament ,,Alice”

 • Educator S, studii superioare, 1 post, perioadă nedeterminată

Centrul de Plasament ,,Aurora”

 • Educator S, studii superioare, 1 post, perioadă nedeterminată

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă ,,Domino”, Codlea

 • Părinte social G, studii generale, perioadă nedeterminată

educator

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 noiembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 12 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 14 noiembrie, ora 10:00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Proiecţia Copilului Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 6, telefon 0268.41.71.00, interior 105.

Foto: ea.md
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *