Pentru că avem multe de spus!

.

Trei colegii din Făgăraş îşi reconfirmă acest statut


 Radu NegruColegiul Naţional ,,Radu Negru”, Colegiul Naţional ,,Domana Stanca” şi Colegiul Naţional ,,Aurel Vijoli” au primit luni avizul consultativ al Consiliului Local Făgăraş pentru a-şi reconfirma statutul de colegii.

Acest aviz consultativ este necesar pentru ca instituţiile de învăţământ să depună la Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov un dosar care să ateste că ele îndeplinesc în continuare cerinţele prevăzute de lege pentru a rămâne colegii.

Potrivit legii, această reconfirmare a statutului se face o dată la 5 ani.

Dacă IŞJ constată că unităţile de învăţământ nu mai îndeplinesc condiţiile de acordare a acestui titlu, este obligat să propună Ministerului Educaţiei revocarea lui.

Articolul 7 din OMEN 3732/2013

(1)Pentru menţinerea denumirii de Colegiu naţional/Colegiu, o dată la 5 ani unitatea de învăţământ înaintează inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti o fişă de evaluare/autoevaluare, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, cu privire la îndeplinirea criteriilor minimale prevăzute la art. 4, însoţită de documentele care atestă îndeplinirea acestor criterii, pe baza cărora se reconfirmă statutul de Colegiu de către inspectoratul şcolar.

(2)În situaţia în care nu sunt îndeplinite criteriile minimale prevăzute la art. 4, pentru menţinerea denumirii de Colegiu naţional/Colegiu, inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti va solicita Ministerului Educaţiei Naţionale revocarea titlului de Colegiu naţional/Colegiu.

 

Pentru ca un liceu să devină colegiu trebuie să facă dovada îndeplinirii mai multor criterii prevăzute de lege. Dacă liceul are statut de liceu teroretic, trebuie să aibă o vechime de 75 de ani pentru a deveni colegiu. Dacă are statut de liceu industrial/liceu tehnologic/grup şcolar/liceu vocaţional, trebuie să aibă o vechime de 50 de ani. De asemenea, pentru toate tipurile de licee este obligatoriu ca rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat pe ultimii 3 ani să fie peste media naţională.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.