Un liceu făgărăşean caută şofer de microbuz


Colegiul,Aurel Vijoli” v organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie vacante, de şofer microbuz școlar.

Colegiul ,,Aurel Vijoli"

Colegiul ,,Aurel Vijoli”

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • permis de conducere categoria „D” atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane in termen de valabilitate;
 • fișa medicală;
 • aviz psihologic de la cabinei autorizat Ministerul Transporturilor;
 • certificat manager transport;
 • nu necesită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 august 2019, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 02 septembrie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • 03 septembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, Şoseaua Combinatului nr. 3, judeţul Braşov, telefon 0268211849, fax 0368/800810, e-mail aurelvijoli@yahoo.fr, persoană de contact – Maria Cornea.

inchirieri ecotermLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.