Centrul ,,Canaan” din Șercaia caută un administrator pentru Compartimentul tehnic-administrativ


Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Canaan” din Șercaia organizează concurs la sediul instituției din localitatea Șercaia, nr. 169, județul Brașov, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de administrator I, din cadrul Serviciului Financiar- Contabil și Administrativ – Compartimentul tehnic-administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul de studii – studii medii (diplomă de bacalaureat);
 • vechimea în muncă – minimum 4 ani;
 • cunoștințe de operare pe calculator: microsoft Word, Microsoft Excel – nivel mediu;
 • alte condiții: să nu fie cunoscut cu antecedente penale;
 • abilitați, calități și aptitudini necesare;
 • abilități de comunicare;
 • abilități de a lucra independent și în echipă;
 • capacitatea de autoorganizare și punctualitate;
 • capacitatea de aplicare a dispozițiilor primite;
 • rezistență la efort și stres.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 octombrie 2020, ora 16.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 octombrie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 23 octombrie 2020, ora 10:00: proba interviu;

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Canaan”, Șercaia, satul Șercaia, nr. 169, județul Brașov, tel. 0268/245921.

 Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.