Grădiniţa ,,Pinochio” angajează administrator patrimoniu


Grădiniţa cu Program Săptămânal „Pinochio” din Făgăraş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de administrator patrimoniu.

pinochio

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – administrator patrimoniu – studii superioare economice;
 • vechime în specialitatea necesară ocupării postului – minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 iulie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 11 iulie 2019, ora 13.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Grădiniţei cu Program Săptămânal „Pinochio”, cu sediul în Făgăraş, Strada 1 Decembrie, județul Brașov, telefon 0268/280.586 sau 0760.699.943.

reclama Cafe Duo
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.